Stari zanat

ig

Po tradiciji starih majstora, bavi se remenarsko-sedlarsko-saračkim zanatom i načinom obrade kože.

Trudimo se da održimo tradiciju ovog zanata tako što prikazujemo kako se ručnim radom dolazi do gotovog proizoda i sve dobronamernike (turiste, institucije) i ostale koji su zainteresovani očekujemo ih sa zadovoljstvom, da pogledaju našu radionicu.

iguana - stari zanati 1

Ujedno, SZR Iguana vrši kurseve starih zanata preko nacionalne službe za zapošljavanje, jer smatra da budućih kolega nikad nije dosta.